phone 

502-493-812

517-277-959

 mail  janusz@tynkiartystyczne.pl 
 
/